สำนักงานเขตหลักสี่ กำหนดจัดกิจกรรม "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่" เดือนกรกฎาคม 2562

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 8 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 108 ครั้ง

      สำนักงานเขตหลักสี่ ได้ดำเนินการรณรงค์จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน หมู่บ้าน และบริเวณชุมชนริมคลอง เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างบริเวณจุดรวมขยะ และลดการลักลอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่สู่คูคลอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกและในฤดูฝน สำหรับเดือนกรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตหลักสี่ นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้

- วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ชุมชนชายคลองบางบัว

- วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านหลักสี่วิลล่า

- วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 บริเวณชุมชนเคหะบางบัว (ซอยวิภาวดีรังสิต 60)

- วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านโกสุมนิเวศน์

ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

          สำนักงานเขตหลักสี่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง รวบรวมขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของที่ไม่ใช่แล้ว อาทิ ที่นอน หมอน ตู้ โซฟา เก้าอี้ ตู้เย็น ยางรถยนต์ ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งเขตฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน

           สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 25761393