"#เขตลาดพร้าว จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 22 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 119 ครั้ง

 

"#เขตลาดพร้าว จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน"

 

 

 

 

 

 

 

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และนางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดและเก็บขยะชิ้นใหญ่ ตามกิจกรรม “วันทิ้งของเหลือใช้ (ขยะชิ้นใหญ่) และเก็บขยะอันตราย” เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ประสงค์จะทิ้งของเหลือใช้ (ขยะชิ้นใหญ่) ที่ไม่ต้องการใช้ประโยชน์อีก ทั้งนี้ เพื่อให้บ้านเรือนหรืออาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และได้จัดบริการเพิ่มในการเก็บขยะอันตรายด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการแยกขยะตามโครงการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยนำขยะต่างๆ มาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลา 09.00 น. โดยได้ลงพื้นที่ ณ บริเวณชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์ มัยลาภ ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตลาดพร้าว

 

อัลบั้มภาพ