ปฏิบัติการรับมือกับ COVID-19 : เมื่อโรคที่คิดว่าไกลตัว เริ่มเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นทุกที (COVID-19 The Series)

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 31 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 673 ครั้ง

COVID-19 The Series: EP1. ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ

          หากย้อนไปเมื่อปลายปี ค.ศ.2019 (พ.ศ.2562) ที่ผ่านมา เกิดโรคปอดอักเสบลึกลับระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ก่อนจะทราบว่าเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) ซึ่งเป็นไวรัสที่เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมระหว่างโคโรนาไวรัสในค้างคาวกับโคโรนาไวรัสในงูเห่า และมีการกลายพันธุ์ทำให้เกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คน ต่อมายอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้ออกแถลงการณ์ประกาศให้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Corona Virus Disease 2019: COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63

          จากสถานการณ์การระบาดที่เริ่มต้นเพียงในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ปัจจุบันได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว สำหรับในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย อย่างไรก็ดีเมื่อประชาชนตระหนักว่าโรคโควิด-19 เริ่มเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นทุกที ทำให้เกิดความตื่นตระหนก และสับสนว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการดำรงชีวิตในภาวะวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ หน่วยงานทางการแพทย์หลายแห่งรวมถึงหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ในครั้งนี้

          ทั้งนี้ ปัจจัยการเกิดโรคระบาดทั้งหลาย ประกอบด้วย Host (คน) Agent (พาหะนำโรค) และ Environment (สิ่งแวดล้อม) เมื่อปัจจัยทั้ง 3 ประการขาดความสมดุลก็จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคตามมา ในส่วนของโรคโควิด-19 นั้น สามารถแพร่กระจายได้ในระยะ 1-2 เมตร ผ่านสารคัดหลั่งประเภทน้ำมูก น้ำลาย หรือละอองเสมหะ (Droplets) กรุงเทพมหานครจึงประชาสัมพันธ์วิธีการรับมือกับโรคโควิด-19 โดยเริ่มต้นที่การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัย Host ให้มีความแข็งแรง มีวินัยในการรักษาความสะอาดและป้องกันตนเองจากเชื้อโรค และจะต้องมีสติอยู่เสมอ สำหรับวิธีการป้องกันเบื้องต้น คือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 วินาที เพราะสบู่จะสามารถสลายไขมันซึ่งเป็นที่สะสมเชื้อโรคได้ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลในการล้างมือ โดยทาให้ทั่วมือและปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา หรือปาก หากจำเป็นต้องสัมผัสอวัยวะดังกล่าวควรล้างมือก่อนการสัมผัสอวัยวะดังกล่าว รวมทั้งควรรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อนกลางหรือภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกัน งดเว้นการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน และสวมใส่หน้ากากอนามัย

อัลบั้มภาพ