เขตบางกอกใหญ่เข้มงวด จับจริง-ปรับจริง

8 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

นายภคพล เพ็งสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ตรวจความเรียบร้อยและกวดขันผู้ขับขี่และจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ถนนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งพบจำนวนผู้กระทำผิดรวมจำนวน 11 ราย โดยแบ่งเป็น รถจักรยานยนต์ จำนวน 9 ราย และ รถยนต์ จำนวน 2 ราย ตามมาตรการ “ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า"

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ