พญาไทเก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต

20 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการงานเขตพญาไท มอบหมายนายสุภชัย วรรณษา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตพญาไท เก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เขตพญาไท เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามนโยบายพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ