ซ้อมบ่อย ๆ เพื่อความปลอดภัย .. นักดับเพลิงและกู้ภัย กทม.

18 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ซ้อมบ่อย ๆ เพื่อความปลอดภัย .. นักดับเพลิงและกู้ภัย กทม.

1. นักดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง กปก.5 ชุดปฏิบัติการชุดที่๑ อบรมให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้น และ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับข้าราชการ และ บุคลากร ของ ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ และแพทย์ทางเลือกจอมทอง โรงพยาบาลตำรวจ ซอยพระรามสองที่ ๒๘ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธ ๑๖ ก.ย.๒๕๖๓ @ดาวคะนอง๑๕

2. นักดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ กปก.1 อบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ โรงเรียนกุหลาบ เขตสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 @สวนมะลิ21

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ