หลังเกิดเหตุร้าย มีเราช่วยบรรเทา .. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ.

31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

หลังเกิดเหตุร้าย มีเราช่วยบรรเทา .. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ.

พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อัคคีภัยภายในซอยหนองระแหง 4 แขวงคลองสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. ประสบเหตุเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครอบครัว 2 ราย ขอบคุณภาพจากคุณสรินยา @ป้องกัน 524

2. ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยเขตจอมทอง ประสบเหตุเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณเสาวลักษณ์ @ ป้องกัน 522

3. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อัคคีภัยอาคารบ้านเลขที่ 36/1 ซอยคู้บอน 28 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. ประสบเหตุเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีผู้ประสบภัยจำนวน 1ครอบครัว 3 ราย ขอบคุณภาพจากคุณอรุโณทัย @168-VIP iPhone 11pro ป้องกัน 525

4. ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนท่านำ้สามเสน และซอยวัดราชา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 มีผู้ประสบภัยจำนวน 7 ครอบครัว 13 ราย ขอบคุณภาพจากคุณเสาวลักษณ์ @ป้องกัน 522

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันและ ในห้วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้สนับสนุน face shield แก่ผู้ประสบภัย เพื่อให้ผู้ประสบภัยป้องกันตนเอง และได้ให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร ด้วยการให้ผู้ประสบภัย ดำเนินการขอหนังสือรับรองการประสบภัย จากฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพื้นที่ นำเอกสารมาประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานสงเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ