ระงับเหตุ แล้วก็ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน

6 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ระงับเหตุ แล้วก็ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน

พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้

1. ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น (สำหรับเช่าพักอาศัย)บ้านเลขที่ 55/148 ซอยลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 ราย ไม่พบผู้ประสบภัย และได้ฝากเอกสารไว้กับร้านค้าใกล้เคียงเพื่อแนะนำสิทธิการให้ความช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร โดยผู้ประสบภัยสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อมาขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานครต่อไป ขอบคุณภาพจากคุณจันจีราพร @ป้องกัน 521

2. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านเลขที่ 6/1 ถนนเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันออก แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. ได้รับความเสียหาย 1 หลัง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 2 ราย ในเบื้องต้นฝ่ายสงเคระห์ผู้ประสบภัย ได้ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค และ ให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร โดยแนะนำให้ผู้ประสบภัยไปดำเนินการขอหนังสือรับรองการประสบภัยจากฝ่ายปกครองเขตหนองจอก เพื่อนำเอกสารมาขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณภาพจากคุณวรพันธ์ @ป้องกัน 5210

3. ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อาคารล็อฟเฟอร์ตี้เลขที่ 90 (ประกอบกิจการร้านอาหาร) ซอยทองหล่อ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 ราย ในเบื้องต้นฝ่ายสงเคระห์ผู้ประสบภัย ได้ให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานครโดยแนะนำให้ผู้ประสบภัยไปดำเนินการขอหนังสือรับรองการประสบภัยจากฝ่ายปกครองเขตวัฒนา เพื่อนำเอกสารมาขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานครต่อไป ขอบคุณภาพจากคุณเสาวลักษณ์ @ป้องกัน 522

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ