“หลักสี่" รับรางวัล Best Service โดดเด่น :

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 8 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

“หลักสี่” รับรางวัล Best Service โดดเด่น : วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วย นางสาวพัณณิตา ไชยสาคร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เข้ารับรางวัลการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ผลงานการดำเนินการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนริมคลองลาดพร้าว ในโครงการ “เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนคนริมคลอง สู่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบบ้านมั่นคง” โดยเป็นการพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชนสะพานไม้ 1 และสะพานไม้ 2 ซึ่งเป็นชุมชนแออัดริมคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตหลักสี่ ให้ประชาชนใช้พื้นที่ว่างและหันมาปลูกผักสวนครัวง่ายๆ เพื่อรับประทาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองลาดพร้าวให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมเยี่ยมชมการนำเสนอผลงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

อัลบั้มภาพ