เขตหลักสี่แก้ปัญหารถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า บริเวณสะพานข้ามคลองถนน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 19 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีทางเดินเท้าเลียบใต้สะพานข้ามคลองถนน ถนนแจ้งวัฒนะ มักพบรถจักรยานยนต์ลักลอบวิ่งบนทางเท้า สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้สัญจร โดยสั่งการให้ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตั้งจุดกวดขันจับ-ปรับ รถขับขี่หรือจอดบนทางเท้า เพื่อจับปรับผู้ที่กระทำความผิด เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรบริเวณดังกล่าว ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคาร หรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้”

และมาตรา 50 “ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือมีเหตุอันสมควรว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงาน เจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุมผู้กระท าความผิดหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดนั้นพร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้” หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติก็ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจหากพบเห็นก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทันทีเช่นเดียวกัน

ในกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จะมีความผิดเพิ่มเติม โดยหากถูกดำเนินคดีในครั้งที่ 1 จะห้ามไม่ให้วิ่งรถ 1 เดือน ครั้งที่ 2 ห้ามวิ่งรถเป็นเวลา 3 เดือน และในครั้งที่ 3 เป็นเวลา 6 เดือน

IMG_7530

อัลบั้มภาพ