ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12)

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 30 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 3,402 ครั้ง

         

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศ ฉ12.pdf 3 MB 1020