ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11)

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 14 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 4,359 ครั้ง