กทม. กำชับเขตพื้นที่ติดต่อจังหวัดปทุมธานี เข้มการตรวจตลาดและรณรงค์มาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง

22 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

กทม. กำชับเขตพื้นที่ติดต่อจังหวัดปทุมธานี เข้มการตรวจตลาดและรณรงค์มาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง

(22 ก.พ. 64) เวลา 15.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในตลาดเมืองทอง 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ พร้อมรณรงค์ให้ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการภายในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และได้แจกแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดเมืองทอง 1 และทดสอบระบบระบายอากาศภายในตลาด โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ภาพ ทีมภาพ สปส /ข่าว ศรีศักดิ์ รายงาน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ