ปลัดกทม. ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุม Local Quarantine สำหรับเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศทางด่านบก

10 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุม Local Quarantine กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับกักกันและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทางด่านบก เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ตามหลัก Local Quarantine รายงานสถานการณ์..ภาพ..กิตติชัย.. ช่างภาพ สปส. รายงาน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ