#สวท. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 23 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

#สวท. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

(วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น.)กรุงเทพ​มหานคร​ โดยสำนัก​วัฒนธรรม​ กีฬา​ และ​การ​ท่องเที่ยว​ มอบหมายให้สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จัดการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมและบริหารการจัดการแหล่งเรียนรู้ เดินทางถึงอำเภอ ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โดยมีวิทยากรบรรยายจากกรมศิลปากร ตามสถานที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์​ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (นายวิศาล กองเงิน) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ (นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม) หัวหน้าฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 , 2 , 3 หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 1 มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร และร่วมถ่ายภาพ
@ ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้