้#สวท.ประชุมหารือการก่อสร้างศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรีแห่งใหม่

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

้#สวท.ประชุมหารือการก่อสร้างศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรีแห่งใหม่

(22 ก.ค. 63 เวลา 14.00 - 15.30 น.) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกับนายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ในเรื่องต่างๆ​ ของศูนย์สร้างสุขทุกวัยแห่งใหม่​ อาทิ
- การก่อสร้างอาคารศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรีแห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ดินบริจาคจากนางศิริรัตน์ โกศลสมบัติ จำนวน 5 ไร่ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 106355 ระวาง 5136 IV 8826-12,8 เลขที่ดิน 6626 หน้าสำรวจ 28223 ตำบลแสนแสบ อำเภอมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
- แนวทางการก่อสร้างศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรี
- การปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นทางเข้า - ออก พื้นที่ดินบริจาคให้ใช้เป็นทางสาธารณะประโยชน์
- แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะประโยชน์
- การใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์ ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นที่ก่อสร้างศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรี ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด

โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบ นิติกร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรี ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตมีนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

@ ห้องประชุม 1 ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง ชั้น 2 สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ