#สวท. ห่วงใย ใส่ใจทุกจุด ทุกศูนย์บริการ แม้ปิดทำการชั่วคราว@ศูนย์เยาวชนอัมพวาและศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 1 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

#สวท. ห่วงใย ใส่ใจทุกจุด ทุกศูนย์บริการ แม้ปิดทำการชั่วคราว@ศูนย์เยาวชนอัมพวาและศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่

     (วันพุธที่ 1 เมษายน 2563) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  ลงพื้นที่ตรวจศูนย์เยาวชนอัมพวา และศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกอกใหญ่ ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงปิดทำการให้บริการชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)

      โดยได้สำรวจอุปกรณ์ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย Fitness Room ที่มีการซ่อมแซมประตูทางเข้าออก การตรวจเช็ค ดูแลอุปกรณ์ออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงสภาพแวดล้อม บริเวณรอบอาคารที่ทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมวางแผน ในการเตรียมพร้อมเปิดให้บริการ

      พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามมาตรการและขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปิดการให้บริการกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเน้นกำชับให้เจ้าหน้าที่ จัดสภาวะสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร Social Distancing  สวมหน้ากากอนามัยทุกคน  ยืนนั่ง ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจล แอลกอฮอล์  ไม่อยู่ในที่แออัด และหากไม่มีความจำเป็นให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

อัลบั้มภาพ