#สวท. ตรวจความพร้อมการให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 19 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

#สวท. ตรวจความพร้อมการให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2
(วันอังคารที่​ 19 พฤษภาคม​ 2563) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานพระราม 8 และศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดฉัตรแก้วจงกลณี สำนักงาน​นันทนาการ​และ​ส่ง​เ​ส​ร​ิ​มการ​เรียน​รู้​ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ในรูปแบบ New Normal แก่สมาชิกและประชาชน โดยเน้นย้ำให้ปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าใช้บริการโดยต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และการเว้นระยะห่างในการเข้าใช้บริการ ต้องมีตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การลงทะเบียนการเข้าใช้ การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ให้บริการ เป็นต้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
#Social Distancing
#ออกกำลังกายได้​ สวมใส่หน้ากาก​ ปิดบริเวณปาก​ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
#COVID​-19​ เราจะก้าวผ่านด้วยกัน

อัลบั้มภาพ