#​Check​ In&Check Out​ ใช้บริการห้องสมุดฯ​ เขตราษฎร์​บูรณะ​ ง่ายๆ​ ผ่านแอพพลิเคชัน​ "ไทยชนะ" ได้แล้วตั้งแต่วันที่​ 19​ พ.ค.​ 63​ นี้

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 18 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 234 ครั้ง

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ​ สำนัก​งาน​นันทนาการ​และ​ส่งเสริม​การ​เรียนรู้​ สำนัก​วัฒนธรรม​ กีฬา​ และ​การ​ท่องเที่ยว​
แจ้งเปิดทำการในวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป้นต้นไป

โดยมีรายละเอียดการเข้าใช้บริการดังนี้
1. ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ภายในห้องสมุด กำหนดจำนวน 17 คน
2. มีจุดให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้บริการเจลแอลกอฮอล์
3. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือผ้าอนามัย ทุกครั้ง และไม่อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่การอ่าน
4. ขอความร่วมมือเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าใช้บริการ
5. กำหนดจุดให้บริการยืม/คืน หนังสือ และรอรับบริการ
6. เพิ่มความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
7. ทำความสะอาดพื้น สถานที่ ลูกบิดประตู ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
8. สามารถยืมคืนผ่านระบบออนไลน์ และบริการ Book Delivery

ผู้เข้าใช้บริการ/สมาชิกสามารถเช็คอินและเช็คเอาท์
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะผ่่านแอพพลิเคชั่น
"ไทยชนะ" ได้แล้ววันนี้

เพียงนำโทรศัพท์สแกน QR Code ก่อนเข้าใช้บริการ
ระบบจะทำหน้าที่บันทึก สามารถตรวจสอบ
ความหนาแน่นของผู้เข้าใช้ในขณะนั้น และสแกนซ้ำ
อีกครั้งหลังใช้บริการเสร็จ

สำหรับผู้ใช้บริการที่โทรศัพท์ไม่สามารถสแกน
QR Code ได้นั้น ทางห้องสมุดฯ จะทำการจดบันทึก
ทดแทน บริเวณจุดลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาทำการ
โทร. 0 2427 1931

ห้องสมุดฯ เขตราษฎร์บูรณะ ขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการมา ณ โอกาสนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการอย่างไรจะรีบแจ้งให้ทราบ

* ข้อกำหนดต่างๆเป็นไปตามนโนบาย การควมคุมโรค ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (โควิด - 19​) ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

อัลบั้มภาพ