สวท.​ ดูแล...และใส่ใจทุกพื้นที่ให้สร้างสุขเพื่อประชาชนทุกวัยและทุกสถานะ

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 4 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

สวท.​ ดูแล...และใส่ใจทุกพื้นที่ให้สร้างสุขเพื่อประชาชนทุกวัยและทุกสถานะ

     #สวท.ติดตามความคืบหน้า ระบบไฟฟ้าและการปรับปรุงขยายพื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุ่งครุ
นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามกีฬา และสำรวจที่ดินเพื่อปรับปรุงขยายพื้นที่บริการของศูนย์ฯทุ่งครุ และการดำเนินงานต่างๆ
ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุ่งครุ มีแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบสนามกีฬา ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจะเข้ามาดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมอื่นๆภายในศูนย์ฯ อย่างมีความสุขต่อไป
     ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (นายวิศาล กองเงิน) มอบหมายให้นางสาวพรรณี อังคณานิจ หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในการติดตามความคืบหน้าในครั้งนี้
@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุ่งครุ
#สนส.
#สวท.

อัลบั้มภาพ