สวท.รับรางวัล โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 6 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

สวท.รับรางวัล Best Service
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบโล่ ให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน จากทั้งหมด 72 หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

>>โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่มีความโดดเด่น ตามนโยบายสะดวก
(Convenient) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก ในชื่อโครงการ
"BMA Library Network" เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการค้นหาและจองทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ทำให้ประหยัดเวลาการเดินทางมายังห้องสมุดและยังได้รับหนังสือที่จองอย่างรวดเร็วในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการสะดวก และมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการในอนาคตเชื่อมโยงการทำงานนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการด้วยระบบฐานข้อมูลเดียวกัน จะทำให้สมาชิกได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้บริการห้องสมุดได้ทุกแห่งด้วยบัตรสมาชิกเดียว และยังสามารถยืมคืนหนังสือได้ทุกที่
>>การพัฒนาระบบงานครั้งนี้จะเป้นการต่อยอดไปถึงการดำเนินการจัดตั้งตู้บริการยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ ที่ห้องสมุดหรือพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมต่อไป

>>ในโอกาสนี้นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และข้าราชการในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมพิธีดังกล่าว
#BestService

อัลบั้มภาพ