#สวท. ลงพืนที่เตรียมพร้อมปรับรูปแบบการให้บริการรับสังคมวิถีชีวิตใหม่ของคนกรุงฯ (New Normal) ยุคโควิด-19 

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 14 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

#สวท. ลงพืนที่เตรียมพร้อมปรับรูปแบบการให้บริการรับสังคมวิถีชีวิตใหม่ของคนกรุงฯ (New Normal) ยุคโควิด-19 

     คณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวลงพืนที่เตรียมพร้อมปรับรูปแบบการให้บริการศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร รับสังคมวิถีชีวิตใหม่ของคนกรุงฯ (New Normal) ในยุคโควิด-19

     นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุ่งครุ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ(ทุ่งครุ) และศูนย์กีฬาบางขุน​เทียน เพื่อเตรียมวางแผนในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกผู้มาใช้บริการ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการ แก่สมาชิกและประชาชน ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ยุคโควิด-19 โดยเน้นย้ำมาตรการผ่อนปรนสถานที่การเปิดให้บริการซึ่งต้องถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมกำชับเน้นย้ำเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้าใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และการเว้นระยะห่างในการเข้าใช้บริการ ต้องมีตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การลงทะเบียนการเข้าใช้ การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ให้บริการ เป็นต้น ซึ่งต้องถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน อันเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่ง ในการพัฒนางานและการให้บริการที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้ครบถ้วนทั้ง 5 มิติ คือ สุขกาย สุขใจ สุขอารมณ์ สุขสังคม สุขปัญญา พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อสถานการณ์​กลับเข้าสู่สภาวะ​ปกติ​

***ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/bangkokcst/

***แล้วอย่าลีมชอบกดไลค์ ใช่กดหัวใจ ถูกใจให้แชร์ เป็นกำลังพวกเราด้วยนะคะ   

 

     

อัลบั้มภาพ