#พร้อมเปิดให้บริการแล้ว​ 19​ พ.ค, 63​ นี้​ ที่หอสมุด​เมืองกรุง​เทพ​มหานคร​

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 18 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร สำนักงาน​นันทนาการ​และ​ส่งเสริม​การ​เรียนรู้​ สำนัก​วัฒนธรรม​ กีฬา​ และ​การ​ท่องเที่ยว​
แจ้งเปิดทำการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
โดยมีรายละเอียดการเข้าใช้บริการดังนี้
1. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องจองเข้าใช้พื้นที่ ผ่านเว็บไซต์
http://www.bangkokcitylibrary.com/
โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้
วันที่18 พฤษภาคม 63 เวลา 9.00 น
ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ (เลือกได้ท่านละ 1 รอบ) คือ
- รอบเช้า 70 คน เวลา​ 9.00 - 12.00 น.
- รอบบ่าย เวลา 70 คน เวลา​ 13.00 - 16.00 น.
และปิดทำการลงทะเบียนทันทีเมื่อจำนวนครบแล้ว

2. เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้วจะได้รับรหัสการเข้าใช้บริการผ่านอีเมล์ที่
ลงทะเบียนไว้ เป็นรหัสที่ใช้แต่ภายในวันและเวลาที่ลงทะเบียนเท่านั้น

3. นำรหัสที่ได้รับมาแจ้งเจ้าหน้าที่ บริเวณจุดตรวจก่อนเข้าหอสมุดเมืองกรุงเทพ

4. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ เน้นการยืมหนังสือกลับไปอ่านที่พัก
เพื่อลดความหนาแน่นในการเข้าใช้บริการ

5. สวมหน้ากากอนามัยภายในพื้นที่การอ่าน

6. โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัด

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการมา ณ โอกาสนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการอย่างไรจะรีบแจ้งให้ทราบ

* ข้อกำหนดต่างๆเป็นไปตามนโนบาย การควมคุมโรค ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/115/T_0050.PDF

อัลบั้มภาพ