กทม.ขอเชิญร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ตลอดเดือนมี.ค.-พ.ค.นี้

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 124 ครั้ง

 

     นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ประจำปี 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ประจำปี 2561 ขึ้นในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมพิเศษในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความมีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 36 แห่ง ศูนย์กีฬา 11 แห่ง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 35 แห่ง พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย ประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส เคนโด้ วู้ดบอล แบดมินตัน กีฬาทางน้ำ ประเภทกิจกรรมนันทนาการ อาทิ ศิลปะประดิษฐ์ เทคนิคการวาดภาพ คหกรรม ปั้นดินญี่ปุ่น ดนตรีไทย-สากล นาฏศิลป์ไทย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมนันทนาการสร้างสุขทุกวัย 

 

 

     

     กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปิดเทอมเติมประสบการณ์ได้ตามสถานที่ที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกิจกรรม “ปิดเทอมเติมประสบการณ์” ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) โทร.0 2245 4743 ต่อ 204-5 ในวัน เวลา ราชการ 

 

---------------------(ชลธิชา กปส. รายงาน)