สำนักป้องกันฯ ชี้แจงคณะอนุกรรมการฯ พิจารณางบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 6 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง

สำนักป้องกันฯ ชี้แจงคณะอนุกรรมการฯ พิจารณางบประมาณ พ.ศ.2564

 

วานนี้ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564 โดยมี พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม นายนพพร ประภาอารมณ์ รองประธาน และคณะอนุกรรมการ ร่วมรับฟัง โดยในที่ประชุมได้มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงสถานีดับเพลิงและกู้ภัย โครงการให้ความรู้ในสถานศึกษา โครงการอบรมขั้นพื้นฐาน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงได้ให้ข้อแนะนำในการจัดหาสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มเติม เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณตลอด 2 ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน

อัลบั้มภาพ