ศึกษาเรียนรู้ การบริหารจัดการสาธารณภัย

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการสาธารณภัย

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย พร้อมคณะ นำนักเรียนดับเพลิง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 17 จำนวน 81 คน ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมมอบของที่ระลึก โดยมีนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้การต้อนรับ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

นายสายยันต์ฯ ปลัดเทศบาลฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและเต็มใจที่คณะนักเรียนดับเพลิงและกู้ภัย กทม. ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลแห่งนี้ และในการทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เป็นงานช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยต้องมีการตัดสินใจที่ดี เกิดจากการเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการต้องมีภาคีเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจากภัยอันตรายอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ นายสายยันต์ฯ ยังได้มอบหมายให้จ่าเอกสันติ ระวังภัย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนดับเพลิง ซักถาม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ดิศทัศน์ สยภ.ถ่ายภาพ
อมรรัตน์ ปชส.สปภ.รายงาน

อัลบั้มภาพ