สวท.เปิดรับนักกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกทม.

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 21 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 172 ครั้ง

สวท.เปิดรับนักกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกทม.

         นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 พ.ย.- 14 ธ.ค.63 ณ ศูนย์กีฬาในสังกัดของกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็น 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา แชร์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล หมากรุกไทย และกีฬาวู้ดบอล ทั้งนี้ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดระเบียบการพร้อมใบรับสมัครได้ที่ https://n9.cl/40s9h หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ต.ค.63 ซึ่งจะดำเนินการจับฉลากแบ่งสายกีฬาประเภททีม ในวันที่ 28 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. ณ กองการกีฬา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 8079

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
(หมากรุกไทย) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬ.pdf 725 KB 45
(วู้ดบอล) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬข้า.pdf 2 MB 40
(ฟุตบอล) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬข้าร.pdf 2 MB 42
(ฟุตซอล) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬข้าร.pdf 2 MB 36
(เปตอง) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬข้ารา.pdf 2 MB 44
(แบตมินตัน) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬข.pdf 2 MB 44
(บาสเกดบอล) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬข.pdf 2 MB 35
(เทนนิส) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬข้าร.pdf 853 KB 41
(เทเบิลเทนนิส) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันก.pdf 1 MB 54
(เซปักตะกร้อ) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกี.pdf 1 MB 37
(แชร์บอล) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬข้า.pdf 1 MB 51
(กรีฑา) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬข้ารา.pdf 2 MB 38

อัลบั้มภาพ