ขยะชิ้นเดียว…ก็ทำเครื่องสูบน้ำพังได้

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 25 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ขยะชิ้นเดียว…ก็ทำเครื่องสูบน้ำพังได้

        ด้วยลักษณะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นแอ่งกระทะ เมื่อมีฝนตกลงมา การระบายน้ำจึงไม่สามารถดำเนินการปล่อยน้ำให้ไหลไปตามธรรมชาติได้ จึงต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำสูบระบายน้ำ ในการทำหน้าที่สูบระบายน้ำในคลองต่างของกรุงเทพมหานคร 

        เครื่องสูบน้ำจึงถือเป็นเสมือนหัวใจสำคัญที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งขยะที่มากับกระแสน้ำ ถือเป็นศัตรูสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องสูบน้ำได้

 

     

 

        ดังในภาพที่เห็นเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะเข้าไปติดใบพัดของเครื่องสูบน้ำ การดำเนินการแก้ไขดังกล่าว ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควร

        จึงขอความร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ คูคลอง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ป้องกันขยะอุดตันเครื่องสูบน้ำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ

#ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง
#ชาวระบายน้ำพร้อมทำเพื่อคนกรุงเทพมหานคร
#สำนักงานระบบควบคุมน้ำ
#สำนักการระบายน้ำองค์กรแห่งความร่วมมือร่วมใจ
#กรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ