รพจ. จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 3 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 107 ครั้ง

           

                                

 

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019

             เวลา 15.00 น. (3 ก.พ. 63) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 โดยมี แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานถวายความเคารพ และเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 และร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณลานรับ – ส่งผู้ป่วย ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

             กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ภายในโรงพยาบาลฯ ในครั้งนี้เป็นการเฝ้าระวังโรคดังกล่าว  ในการนี้ทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะดำเนินจัดกิจกรรมฯ ทุกวันจันทร์บ่าย เวลา 15.00 น. รวมพลคนรพจ.รัก ห่วงใย พร้อมใส่ใจความรู้สึกและสุขภาพของผู้มารับบริบาลในโรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องกังวลถึงการแพร่ระบาดของโรค นอกจากดูแลความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่แล้วทางโรงพยาบาลยังมีมาตรการคัดกรองโรคทุกคน 100% เพราะทุกคนคือคนสำคัญที่เราจะดูแลกันดุจญาติมิตรตลอดไป

 

อัลบั้มภาพ