เร่งฟื้นฟูคลองเปรมประชากร

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

เร่งฟื้นฟูคลองเปรมประชากร

         วานนี้ (21 ก.ค. 63)  นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานในการประชุมหารือการพัฒนาคลองเปรมประชากร พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน อาคารสำนักการระบายน้ำ ชั้น 6 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

       สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากรตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานแจ้ง นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำจัดทำแพลูกบวบดักขยะเพิ่มเติมให้กับสำนักงานเขต รวมทั้งพิจารณาวัสดุชนิดอื่น เช่น ท่อ PVC เพื่อนำไปจัดทำแพลูกบวบให้มีความคงทนและแข็งแรงกว่าวัสดุที่ใช้ในปัจจุบัน

        ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ได้เรียกประชุมพร้อมหารือการพัฒนาคลองเปรมประชากร เพื่อให้การพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นไปอย่างประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการเพิ่มรอบและจำนวนบุคลากรในการจัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร โดยการแบ่งโซนในการเก็บขยะเป็นช่วง และนำขึ้นท่าที่ใกล้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขนย้ายไปทิ้ง ขยะไม่ตกค้าง จัดเตรียมและเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บขยะ เพิ่มการไหลเวียนของน้ำ ดำเนินการตรวจสอบพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำและรายงานคุณภาพ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบขยะพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมภาพก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อรายงานผู้บริหารและวิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบปริมาณขยะต่อไป

         จึงขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่แนวริมคลองเปรมประชากร และผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ช่วยให้การไหลเวียนของน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่ง และช่วยกันรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำสาธารณะ น้ำไม่เน่าเสียอีกด้วย

อัลบั้มภาพ