#กทม. หารือยก 2 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์...เฟ้นลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 21 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

#กทม. หารือยก 2 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์...เฟ้นลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

(วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อหารื่อการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานครประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศษลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2(ดินแดง)

     ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประกอบผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม ประธานกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต ของกรุงเทพมหานคร, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และโดยสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1 นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกลานกีฬาฯ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุด และเพื่อความเข้าใจไปในทิศทางที่ตรงกันเกี่ยวกับมาตราฐานเกรณการประเมิน ก่อนที่คณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาฯ จะลงพื้นที่สำรวจลานกีฬาฯ ต่อไป

#กองการกีฬา

#สวท. 

#กทม.

#ลานกีฬาดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

อัลบั้มภาพ