ศบส.40บางแค จัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงวัย

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 10 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

        9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ฯ จัดโครงการ ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ฯ รุ่นที่ 3 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ "การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ" และ "ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ" โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรีอัมพร ศรีมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายกชณัช จันอนุกาญจน์ นักกายภาพบำบัด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ฯ