ผอ.สำนักป้องกันฯ เฝ้าดูแล ห่วงใยทุกขั้นตอนการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ ป้องกันโควิด-19

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 2 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง

ผอ.สำนักป้องกันฯ เฝ้าดูแล ห่วงใยทุกขั้นตอนการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ ป้องกันโควิด-19

 

พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าดูแลการดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 ทั้งมาดูแลทุกขั้นตอนด้วนตนเอง และมอบหมายให้นายอาคม สุทธิบุญ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน นายพูนศักดิ์ วงษ์เสงี่ยม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษทางน้ำ ทีมกู้ภัยสารเคมี และนักดับเพลิงและกู้ภัย หลายสถานี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมดำเนินการผลิตทุกขั้นตอน และดูแลความปลอดภัย  โดย ทีมงานดูแลความปลอดภัย ของสำนักป้องกันฯ ประกอบด้วย รถดับเพลิงขนาดใหญ่ 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย รถดับเพลิงขนาดเล็ก 1 คัน รถ ATV. พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย ถังดับเพลิง วางประจำจุดโดยรอบ จำนวน 30 ถัง เครื่องวัดความเข้มข้นไอระเหยแอลกอฮอล์ จำนวน 2 ตัว พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ 2 ตัว นักดับเพลิง สปภ. 30 นาย และเจ้าหน้าที่กองโรงงานช่างกล พร้อมรถยก 10 นาย ช่วยดำเนินการขนถ่ายแอลกอฮอล์ ณ ศูนย์ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซอยสามเสน 13 ซึ่งในแต่ละวันสามารถผลิตได้ 4,000 – 14,000 ลิตร เพื่อมอบให้กับสำนักงานเขตนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป

อัลบั้มภาพ