ศูนย์บริการสาธารณสุขตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน พร้อมให้ความรู้การป้องกันการโควิด19 

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 4 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุขจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้กับประชาชนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19         (3 ก.ค.63) ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 จัดกิจกรรมออกหน่วยคัดกรองสุขภาพ โดยให้บริการวัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง หาค่า BMI วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต เจาะปลายนิ้วเพื่อหาระดับน้ำตาลในเลือด คัดกรองสุขภาพจิต แจกหน้ากากอนามัย และจัดรถ X-Ray ปอดเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนในพื้นที่ ณ หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว

       ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา ประสานขอรถเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่ จากกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย มาให้บริการแก่ประชาชน ณ วัดชัยพฤกษมาลา จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 152 ราย และได้ให้การบริการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงร่วมด้วย

       ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวเรื่องไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอชไอวี และโรคไข้เลือดออก เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรค ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง

อัลบั้มภาพ