สำนักพัฒนาสังคมเยี่ยมเด็กชายเหนือฟ้า ที่ได้ขอพระราชทานพระบราราชานุเคราะห์การรักษาพยาบาล

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 9 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

สำนักพัฒนาสังคมเยี่ยมเด็กชายเหนือฟ้า ที่ได้ขอพระราชทานพระบราราชานุเคราะห์การรักษาพยาบาล

        วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก ลงพื้นที่ ณ หอผู้ป่วย 72 ปี แผนกกุมารศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเยี่ยม case เด็กชายเหนือฟ้า ทนะฤทธิ์ อายุ 7 ปี ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล เนื่องจากป่วยด้วยโรคทางเดินปัสสาวะตีบและลำไส้ผิดปรกติ โดยนำเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร จำนวน 6,000 บาท พร้อมด้วยนมผงและผ้าอ้อมสำเร็จรูป มอบให้แก่เด็กและครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และจะติดตามประเมินผลการช่วยเหลือและนำข้อมูลมารายงานให้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนี้ต่อไป