บริหารจัดการภัย สร้างภาคีเครือข่าย ลดความสูญเสีย

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 23 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

บริหารจัดการภัย สร้างภาคีเครือข่าย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย พร้อมคณะครูฝึกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียนดับเพลิง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 17 จำนวน 81 คน ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมมอบของที่ระลึก โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ในการนี้ นายกฯ บรรจงฯ ได้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับนักเรียนดับเพลิงและกู้ภัย ทราบถึงหลักการบริหารจัดการภัยพิบัติ รวมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด โดยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ ลดปัญหาและความสับสนในการสั่งการของผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ด้วยการสร้างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหัวใจหลักที่จะลดความเสียหายและสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลและเป็นต้นแบบของงานป้องกันระดับประเทศด้วย ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ดิศทัศน์ สยภ.ถ่ายภาพ
อมรรัตน์ ปชส.สปภ.รายงาน

อัลบั้มภาพ