#ผว.กทม. ร่วมหารือมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้วมวลในการหาแนวทางการปรับปรุงอารยสถาปัตย์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 29 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

#ผว.กทม. ร่วมหารือมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้วมวลในการหารแนวทางการปรับปรุงอารยสถาปัตย์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

     (วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563)นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (นายสิงห์ ลิ้มพิ​รัตน์) ​เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางความร่วมมือในการปรับปรุงอารยสถาปัตย์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ร่วมกับนายกฤษณะ ละโล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้วมวล พร้อมคณะ ได้ขอเข้าพบ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์นำร่องในกรุงเทพมหานคร โดยมีนางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนางสาวปัทมนันท์ ธนาพรประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ หัองอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

อัลบั้มภาพ