รพ.กทม.ออกมาตรการป้องกันระบบสารสนเทศเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 21 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

 

          นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม เปิดเผยว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยเป็นเป้าหมายของ “แรนซัมแวร์” หรือมัลแวร์ เรียกค่าไถ่ในจำนวนเงินที่สูงเพื่อแลกกับการได้ข้อมูลคืน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลในระบบ รวมทั้งกระทบต่อการให้บริการประชาชน และทำให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงานราชการ
          สำนักการแพทย์ กทม. จึงได้ออกประกาศวางแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของสำนักการแพทย์ ได้แก่ 1) การสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ทดสอบการกู้คืนของข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ ตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ และการจัดเก็บข้อมูลสำรองแยกจากตัวเครื่อง 2) การติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัย (Antivirus) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และมีการอัพเดตความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามที่ทันสมัยอยู่เสมอ 3) ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 เป็นพื้นฐานทุกเครื่อง และเปิดระบบอัพเดตเพื่อให้ระบบปฏิบัติการได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานเป็นประจำ 4) ระบบการป้องกันเครือข่าย (Firewall) 5) หลีกเลี่ยงการใช้งานอีเมล์ และเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง 6) การแชร์ไฟล์ งดการแชร์ไฟล์ข้อมูลบนระบบเครือข่าย และหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบภายนอก เช่น Harddisk External หรือ USB Flash Drive 7) สร้างความตระหนักให้บุคลากร มีความรู้ในการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย หากกรณีพบสิ่งผิดปกติในขณะใช้งานของระบบสารสนเทศ จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศตรวจสอบและแก้ไขทันที และขอให้ประชาชนที่ใช้บริการโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. มีความเชื่อมั่น และมั่นใจในความปลอดภัยของระบบการให้บริการประชาชน
----------------------------