"เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"@#สมัชชาเด็กและเยาวชนกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก#สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 7 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

"เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"

#สมัชชาเด็กและเยาวชนกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก #สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
     นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติมอบหมายนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการ เขตหนองจอก จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ร่วมประเมิน ร่วมแก้ไขปัญหา" สรุปประเด็นการสมัชชาฯ ได้ 3 ประเด็น โดยมี นายกรณิศน์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นประธานในพิธีปิดฯ พร้อมกล่าวให้โอวาทเด็กและเยาวชน และเป็นผู้แทนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับมติสมัชชาฯ จากนายณัฐกานต์ สังขดี รักษาการประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่น สำนักงานเขตและศูนย์เยาวชนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก สถาบันพัฒนาข้าราชการ กองการสังคีตสวท.และผู้รับผิดชอบหลักคือศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ดังคำกล่าวที่ว่า "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"

อัลบั้มภาพ