รผว.สกลธีฯ สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 23 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

 

วันนี้ (23 ธันวาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ เดินทางไปตรวจพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตามที่นางสาวนัทธ์หทัย อือนอก และนางสาวเบญจา อือนอก บริจาค 1 ไร่ และนายจักรกริศน์ เขียวสะอาด บริจาค 1 ไร่ รวมเป็น 2 ไร่ โดยมอบให้กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยที่ดินดังกล่าว สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จะสร้างเป็นที่ทำการสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ขนาด 3 ชั้น และแฟลตที่พักของเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา และสถานที่สำคัญ ๆ อาทิ วังทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สถานีตำรวจศาลาแดง เป็นต้น ในการนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เชิญผู้แทนจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตทวีวัฒนา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสถานีดับเพลิง โดยมีพ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนัก นายอรุณ บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 จ.ส.ต.หญิง ดวงฤดี ปานเฟือง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำคณะตรวจพื้นที่ดังกล่าว

อัลบั้มภาพ