กทม. ผลิตรุกขกร รุ่นที่ 5 ร่วมดูแลต้นไม้ตามมาตรฐานสากล

เผยแพร่โดย : Super Admin | 11 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 178 ครั้ง

 

     

กทม. ผลิตรุกขกร รุ่นที่ 5 ร่วมดูแลต้นไม้ตามมาตรฐานสากล

 

          (3 พ.ค.61) เวลา 15.30 น. : นางอารมย์ วงษ์มหา ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมในกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 5 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก โดยมี ผู้บริหารสำนักงานสวนสาธารณะ ภาคีเครือข่าย และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ อาคารชายชล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ 

 

 

 

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมป่าไม้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มบิ๊กทรี เครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่มรุกขกรจิตอาสา และการไฟฟ้านครหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรม เพื่อผลิตรุกขกรให้เพียงพอต่อภารกิจของกรุงเทพมหานครที่ต้องดูแลต้นไม้ในที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ และสร้างเครือข่ายรุกขกรที่มีประสิทธิภาพในการดูแลต้นไม้เมือง เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการต้นไม้ในเมืองตามมาตรฐานสากลที่ใช้หลักรุกขกรรม และให้ต้นไม้ใหญ่สามารถอยู่ร่วมกับถนน สายไฟฟ้า และชุมชนเมืองได้ โดยในปี 2561 กำหนดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ทั้ง 50 เขต จำนวน 6 รุ่นๆ ละ 1 กลุ่มเขต

 

 

          สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมในกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมแล้ว จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ สำนักงานกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงธนใต้ กลุ่มกรุงเทพใต้ และกลุ่มกรุงเทพเหนือ ส่วนกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เป็นรุ่นที่ 5  ระยะเวลาฝึกอบรม 6 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.61 และวันที่ 1-3 พ.ค.61 ณ สวนหลวง ร.9 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจากสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 10 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา ประเวศ และเขตวัฒนา รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสวนเสรีไทย สวนพระนคร สวน 70 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สวนหนองจอก สวนหลวง ร.9 สวนวนธรรม สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร และฝ่ายบำรุงรักษา รวมจำนวน 50 คน  สำหรับการอบรมรุ่นต่อไป กำหนดจัดขึ้น ณ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พ.ค. 61 และวันที่ 15 – 17 พ.ค. 61   

 

 

          นางอารมย์ กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ที่ตระหนักถึงความสำคัญในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมแรง ร่วมใจแสดงพลังในการพัฒนาบุคลากรผู้ตัดแต่งต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครหวังว่าทุกภาคส่วนจะให้ความสำคัญและร่วมพัฒนากรุงเทพมหานครให้ยั่งยืนต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร ขอให้ทุกคนนำความรู้ที่ทางวิทยากรได้มอบให้ไปฝึกฝนและนำไปปฏิบัติจริง เพื่อให้ต้นไม้ของกรุงเทพมหานครเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

---------------(จิรัฐคม...กปส.รายงาน)