กทม. นัดผู้มีสิทธิมาจับสลากแผงค้าว่างภายในตลาดนัดจตุจักร วันที่ 10 ก.พ.นี้

เผยแพร่โดย : วนิดา โสภาค | 4 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

กทม. นัดผู้มีสิทธิมาจับสลากแผงค้าว่างภายในตลาดนัดจตุจักร วันที่ 10 ก.พ.นี้

         นางสาวสมฤดี จันทรพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศลงวันที่ 29 ธันวาคม 2562 เรื่อง รับสมัครผู้ขอใช้สิทธิทำการค้าในแผงค้าว่างภายในตลาดนัดจตุจักร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 -23 ม.ค.63 นั้น ขณะนี้สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ผู้ขอใช้สิทธิจับสลากแผงค้าว่าง จำนวน 51 แผงค้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครขอใช้สิทธิทำการค้า มีผู้มีสิทธิจับสลาก รวมทั้งสิ้น 4,001 ราย กำหนดวันลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 10 ก.พ.63 เวลา 09.00-12.00 น. และเริ่มจับสลากในเวลา 13.00 น. ณ บริเวณเต็นท์โดมขาว สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ มีดังนี้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้สิทธิแผงค้าๆ ละ 50,000 บาท ค่าประกันสัญญา 3 เท่าของค่าเช่า ได้แก่ แผงค้ากึ่งถาวร (1,800 บาท x 3 เดือน) จำนวน 6,400 บาท แผงค้าต้นไม้ (900 บาท x 3 เดือน) จำนวน 2,700 บาท ค่าจัดทำสมุดคู่มือทะเบียนผู้ค้า จำนวน 100 บาท

          ทั้งนี้ ผู้ที่จับสลากแผงค้าได้จะต้องชำระค่าประกันสัญญา 3 เท่าของค่าเช่าแผงค้าทันทีในวันที่จับสลากได้ ส่วนค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้สิทธิแผงค้า ให้ชำระในวันที่จัดทำสัญญาให้สิทธินำสินค้ามาจำหน่ายภายในบริเวณตลาดนัดจตุจักร ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่จับสลากได้ โดยให้ติดต่อจัดทำสัญญาด้วยตนเองที่งานทะเบียนตลาดนัดจตุจักร สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. (เว้นวันจันทร์, อังคาร) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2272 4270 - 1 ต่อ 108
————