พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ 3 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 1 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

             วันพุธที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์และ นพ. เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน อุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับพระราชทานเป็นเครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น 840 จำนวน 3 เครื่อง ณ อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 

           การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อ บุคลากรทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างหาที่สุดมิได้

อัลบั้มภาพ