ขอเชิญผู้สนใจส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลโล่เกียรติคุณลูกกตัญญู วันแม่แห่งชาติ ปี 61

เผยแพร่โดย : Super Admin | 11 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

          (1 พ.ค. 61) นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 ส.ค. 61 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ รวมถึงเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรและผู้สนใจ ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 6 ประเภท ประกอบด้วย 1.นักเรียน นักศึกษา 2.นักกีฬา 3.ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.นักร้อง นักแสดง ศิลปิน 5.สื่อมวลชน 6.ประชาชนทั่วไป 

 

 ทั้งนี้ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 61 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.NCSWT.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณนงลักษณ์ รอมไธสง โทร. 0 2354 7533 – 37 ต่อ 118, 0 2354 7530 คุณวัชราภรณ์ แสงเผ่น โทร. 0 2356 7533 – 37 ต่อ 304, 0 2354 6260 หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.NCSWT.or.th ในวันและเวลาราชการ

 

 

 -------------------------------