#กทม. มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

#สวท.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร

(วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

ในการนี้นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 ตามแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดที่ยังแพร่ระบาดครอบคลุมทั่วพื้นที่และแพร่กระจายเพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนของสังคม เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยร้ายของสังคม และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

อัลบั้มภาพ