#การละเล่นเด็กไทยศูนย์สร้างสุขทุกวัย กทม. On Tour ย่านกะดีจีนชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 21 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

#สวท. นำการละเล่นเด็กไทย ร่วมงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นำการละเล่นเด็กไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 - 20.00 น.) เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของย่านกะดีจีน ซึ่งได้รับการเรียกขานเป็นชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ มาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยใช้พลังบวร (บ้าน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน ราชการ) เป็นแกนหลักสำคัญในการดำเนินกิจกรรม และบูรณาการทำงานในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟู สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างประโยชน์และรายได้ให้กับชุมชน โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมการละเล่นเด็กไทย
ในการนี้นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ จัดการละเล่นเด็กไทยของศูนย์สร้างสุขทุกวัยอัมพวา และศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดเวฬุราชิณ อาทิ งูกินหาง รีรีข้าวสาร หมากเก็บ จ้ำจี้ อีลุ่มตุ้มโผละ เป็นต้น โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1,2,3  นางอัญชลี ทองนิ่ม นักวิชาการศูนย์เยาวชนชำนาญการ กลุ่มงานนันทนาการ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำสมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัยเข้าร่วมงานในครั้งนี้
@ บริเวณท่าเรือใต้สะพานพุทธ
@ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร

อัลบั้มภาพ