ละแมะๆ...... ละแมะๆ...ละไม่ว่างจริงๆ... อะหรือ อะหรือว่าไม่รู้ว่ามีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 24 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 92 ครั้ง

 

" ละแมะๆ...... ละแมะๆ...ละไม่ว่างจริงๆ... อะหรือ อะหรือว่าไม่รู้ว่ามีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ "

         สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การระบายน้ำของกรุงเทพมหานครทำได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร คือปัญหาขยะในแม่น้ำ คู คลอง และขยะอุดตันตามท่อระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ และสถานีสูบน้ำ

         การจัดเก็บขยะในแม่น้ำ คู คลอง ต่างๆ ให้หมดนั้น ทำได้ค่อนข้างลำบาก ต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากในการจัดเก็บ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำกำลังดำเนินการจัดเก็บขยะหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำพระโขนง


         จึงขอความร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ คูคลอง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ป้องกันการอุดตันในท่อระบายน้ำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ 

#ขยะในมือท่านลงถังเถอะครับ
#ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง
#ชาวระบายน้ำพร้อมทำเพื่อคนกรุงเทพมหานคร
#สำนักงานระบบควบคุมน้ำ
#สำนักการระบายน้ำองค์กรแห่งความร่วมมือร่วมใจ 
#กรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ