กทม. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

#ส่วนการท่องเที่ยว #เติมเต็มความรู้ #พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
    นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องควอตซ์ ชั้น M โรงแรมโกลด์ ออร์คิด เขตพญาไท และชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กทม.

     การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักประชาสัมพันธ์ประจำซุ้มการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดให้มีการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ การทำความเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมไมซ์ การคืนภาษี การตรวจลงตรา(วีซ่า)ของชาวต่างชาติ รวมถึงกฎระเบียบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง

อัลบั้มภาพ