สู้ฟ้า สู้ฝน เพื่อคน กทม.

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 24 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

สู้ฟ้า สู้ฝน เพื่อคน กทม.

         เมื่อช่วงเช้า กรุงเทพฯ ฝนตกในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ฝั่งพระนครเขตดุสิต บางซื่อ ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางจตุจักร บางเขน สายไหม หลักสี่ ดอนเมืองต่อเนื่อง จ.นนทบุรี อ.เมืองปทุมธานี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนสูงสุดเขตคลองเตย 83.0 มม.

         เจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการจัดเก็บขยะหน้าตะแกรงระบายน้ำ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ สามารถเร่งสูบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง

         ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน จนถึงผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำ ติดตามสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานคร พร้อมตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศจากเรดาร์ตรวจอากาศ โดยจะมีการสั่งการผ่านวิทยุสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ประจำการแต่ละสถานีสูบน้ำทุกแห่ง เพื่อคอติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำในคลองให้อยู่ในแผนควบคุม

#ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง
#ชาวระบายน้ำพร้อมทำเพื่อคนกรุงเทพมหานคร
#สำนักงานระบบควบคุมน้ำ
#สำนักการระบายน้ำองค์กรแห่งความร่วมมือร่วมใจ
#กรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ