กทม. ชวนบริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดีสมทบทุนผ้าป่ารีไซเคิล “ตลาดนัด...สร้างบุญ"

เผยแพร่โดย : Super Admin | 11 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง

 

          นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. แจ้งว่า สำนักสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้ามือสอง “ตลาดนัด...สร้างบุญ” เพื่อสนับสนุนนโยบายลด คัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs ที่ส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ (Reuse) ช่วยลดปริมาณขยะและนำรายได้สมทบทุนทอดผ้าป่ารีไซเคิลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม 2 ครั้ง เวลา 09.30 – 15.00 น. ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 61 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง และครั้งที่ 2 วันที่ 6 ก.ค. 61 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมตลาดนัดสินค้ามือสอง “ตลาดนัด...สร้างบุญ” ด้วยการบริจาคสิ่งของเหลือใช้ที่ยังมีสภาพดีเพื่อเป็นสินค้าในการประมูล โดยบริจาคสิ่งของได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม ชั้น 10 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ก.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2245 8859 และขอเชิญชวนร่วมประมูลสินค้าในการจัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้ามือสอง “ตลาดนัด...สร้างบุญ” ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

---------------------------(พัทธนันท์...กปส. รายงาน)